Przejście wspinaczkowe 10

nr katalogowy: 0-55441-701Przejście wspinaczkowe 10

Opis

Zestaw wspinaczkowy z ścianką, siatką i drabinkami wspinaczkowymi,  o konstrukcji wykonanej z bardzo trwałego, klejonego drewna z robinii akacjowej i stali nierdzewnej. Zabawka przeznaczona jest dla dzieci od 5 roku życia. Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2008 oraz na brak zawartości szkodliwych substancji AfPS GS 2014:01 PAK.

Urządzenie zawiera

Dane techniczne

Materiały


Sposób montażu

Zestaw betonowany jest w gruncie lub przykręcany do prefabrykowanego fundamentu. Strefa bezpieczeństwa wokół urządzenia powinna zostać pokryta bezpieczną nawierzchnią (np. płytami gumowymi Flexi-Step) zapewniającą ochronę przed upadkiem zgodnym z wysokością swobodnego upadku przypisaną zabawce.

Ilości i wielkości fundamentów do wykonania na budowie:

Ilość betonu: 0,55 m3

Stosowanie urządzeń równoważnych

W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się stosowania produktów zbudowanych z inny materiałów niż opisane powyżej oraz nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od przedstawionych parametrów technicznych ponad tolerancję +/- 5% (dotyczy to zarówno wymiarów urządzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urządzenia - patrz punkt "Materiały"). Nie dopuszcza się urządzeń nie posiadających certyfikatów wydanych przez akredytowane jednostki certyfikujące w zakresie objętym danym certyfikatem, potwierdzającym zgodność z normą PN-EN 1176-1:2008 oraz na brak zawartości szkodliwych substancji AfPS GS 2014:01 PAK

Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia

Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne przeszkody. Przed montażem należy sprawdzić czy każdy z elementów placu zabaw posiada certyfikat wydany przez jednostki certyfikujące akredytowane w zakresie objętym danym certyfikatem, potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2008 oraz na brak zawartości szkodliwych substancji AfPS GS 2014:01 PAK

Użytkowanie i konserwacja

Załączniki


Przedstawione rysunki produktu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu.

Zał. 1 Wymiary urządzenia i strefy bezpieczeństwaZał. 2 Harmonogram konserwacji