Karuzela Podniebny lot 2

nr katalogowy: 0-43512-000Karuzela Podniebny lot 2

Opis

Karuzela obrotowa stojąca, na której można się kręcić, trzymając się rękoma. Zabawka integruje podczas zabawy kilka osób jednocześnie. Jest bezpieczna dla dzieci, przeznaczona od 10 roku życia. Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2008, PN-EN 1176-5:2008  oraz na brak zawartości szkodliwych substancji AfPS GS 2014:01 PAK.

Urządzenie zawiera

Dane techniczne

Materiały


Sposób montażu

Zestaw betonowany jest w gruncie lub przykręcany do prefabrykowanego fundamentu. Strefa bezpieczeństwa wokół urządzenia powinna zostać pokryta bezpieczną nawierzchnią (np. płytami gumowymi Flexi-Step) zapewniającą ochronę przed upadkiem zgodnym z wysokością swobodnego upadku przypisaną zabawce.

Ilości i wielkości fundamentów do wykonania na budowie:

Ilość betonu: 1,37 m3                                           

Stosowanie urządzeń równoważnych

W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się stosowania produktów zbudowanych z inny materiałów niż opisane powyżej oraz nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od przedstawionych parametrów technicznych ponad tolerancję +/- 5% (dotyczy to zarówno wymiarów urządzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urządzenia - patrz punkt "Materiały"). Nie dopuszcza się urządzeń nie posiadających certyfikatów wydanych przez akredytowane jednostki certyfikujące w zakresie objętym danym certyfikatem, potwierdzającym zgodność z normą PN-EN 1176-1:2008, PN-EN 1176-5:2008 oraz na brak zawartości szkodliwych substancji AfPS GS 2014:01 PAK.

Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia

Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne przeszkody. Przed montażem należy sprawdzić czy każdy z elementów placu zabaw posiada certyfikat wydany przez jednostki certyfikujące akredytowane w zakresie objętym danym certyfikatem, potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2008, PN-EN 1176-5:2008 oraz na brak zawartości szkodliwych substancji AfPS GS 2014:01 PAK.

Użytkowanie i konserwacja                                                                            

Załączniki


Przedstawione rysunki produktu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu.

Zał. 1 Wymiary urządzenia i strefy bezpieczeństwaZał. 2 Harmonogram konserwacji